Uygun şiirleri, uygun yerde okumak

Uygun şiirleri, uygun yerde okumak

Sual: Uygun olan veya olmayan şiirleri, her yerde okumak caiz midir?

Cevap: (Tergîb-üs-salât) 162.ci sahîfede ve (Berîka) C.2 S.1342 ve (Hadîka) C.2 S.589 da diyor ki, (Lehv, eğlence için, cers yani çıngırak takılı hayvana binmemelidir, mekruhtur. Çünkü cers, şeytanın mizmarıdır, çalgısıdır. Cers bulunan kervana rahmet melekleri gelmez.) Bir maslahat, menfaat için binmek, câizdir.

Dine ve ahlâka uymayan şiirleri okumağa, uygun olanlarını da, çalgılı, içkili, kadın erkek karışık fısk yerlerinde okumağa veya başka yerde okunmuş olanı, böyle yerlerde, radyodan, teypten dinlemeğe ve kadınların, oğlanların okumalarına sözbirliği ile haram denildi. Uygun şiirleri, uygun yerlerde okumak câiz olur. Kalbe rikkat getirince, Allahü teâlânın merhametine de sebep olur. Bazı âlimler, mubah olan simaya da rağbet etmemişlerdir. Bunlar, tabiatlarına hoş gelmediği, zevk almadıkları için simayı arzu etmemişler ise de, mubah olan simayı arzu edenleri de red ve inkar etmemişlerdir.) Kur’ân-ı kerimi, mevlidi, ilâhîleri, salevat-ı şerifleri fısk meclislerinde hürmet ile okumak haram olur. Eğlence, keyif için okumak küfür olur. (Dürrül-meârif) 6.cı sahifede diyor ki, (Çalgı, kadın ve oğlan sesi gınadır. Haramdır. Böyle olmayan seslerle faydalı şiirler okumak, simadır, mubahtır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top