Teyemmümün farzı üçtür

Yazar: OnTSeLiS

Teyemmümün farzı üçtür

Sual: Teyemmüm nedir, farz ve şartları nelerdir? Nelerle teyemmüm edilebilir?

Cevap: Hanefi mezhebinde, teyemmüm, vakit girmeden de sahih olur. Diğer üç mezhepte olmaz. Teyemmümün farzları üçtür: Abdest almak için lâzım olan teyemmüm ile, gusül etmek için lâzım olan teyemmüm birbirinin aynıdır. Yalnız niyetleri farklıdır. Bunun için, bu iki teyemmümden birisi diğeri yerine kullanılamaz.

1- Niyet etmek olup, bu şarttır.
2- Ellerini pak toprağa vurup, yüzüne kaplayarak mesh etmek.
3- Ellerini bir daha toprağa vurup, önce sol eliyle sağ kolunun ve sonra, sağ eliyle sol kolunun her tarafını mesh etmek, bunlar dahi, rükündür.

Teyemmümün farz olduğuna delil, Nisâ sûresinin kırküçüncü ve Mâide sûresinin altıncı âyet-i kerimeleridir. Malikide ve Şafiide teyemmüm, namaz vaktinden evvel câiz değildir ve bir teyemmüm ile birden fazla farz kılınamaz.

Altı şeyle teyemmüm yapmak câiz değildir. Meğer, o şeylerin üstlerinde toprak tozu buluna. O şeyler şunlardır: Demir, bakır, tunç, kalay, altın, gümüş ve bütün madenler. Sıcakta eriyen bu metallerden ve sıcakta yumuşayan camdan ve üzeri sırlanmış porselenden maada her şeyle, teyemmüm câizdir. Lakin, toprak cinsinden olmak şarttır.

Bir toprağa bevledilmiş, sonra kurumuş olsa, orada namaz kılınır. Amma o yerden teyemmüm olunmaz.