Sıfât-ı maneviyye

Sual: Allahü teâlânın sıfât-ı manaviyyeleri nelerdir?

Cevap: Allahü azîm-üş-şân hakkında bize bilmesi vâcib olan sıfât-ı ma’neviyye, sekizdir. Hayyün, Alîmün, Semî’un, Basîrün, Mürîdün, Kadîrün, Mütekellimün, Mükevvinün.

Bu sıfât-ı şerîflerin ma’nâları budur ki:

1- Hayyün, Allahü azîm-üş-şân, diri olucudur.
2- Semî’un, Allahü azîm-üş-şân, sem’ı kadîmi ile işiticidir.
3– Basîrün, Allahü azîm-üş-şân, görücüdür.
4- Mürîdün, Allahü azîm-üş-şân, irâde-i kadîmi ile dileyicidir.
5- Alîmün, Allahü azîm-üş-şân, ilm-i kadîmi ile bilicidir.
6- Kadîrün, Allahü azîm-üş-şân, kudret-i kadîmesi ile gücü yeticidir.
7- Mütekellimün, Allahü azîm-üş-şân, kelâm-ı kadîmi ile söyleyicidir.
8- Mükevvinün, Allahü teâlâ, her şeyi halk edicidir.

Allahü teâlâ hakkında, muhal olan sıfatlar, bunların zıddıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top