(Rabbim bana başka başka üç ilim bildirdi)

Rabbim bana başka başka üç ilim bildirdi

Sual: Bir hadîs-i şerifte (Rabbim bana başka başka üç ilim bildirdi) buyruluyor. Bu ilimler nelerdir?

Cevap: İmâm-ı Kastalânînin (Mevâhib) kitabında yazılı olan mirac hadîsinde, (Rabbim bana başka başka üç ilim bildirdi. Birinci ilmi kimseye bildirme dedi. Çünkü, bu ilmi benden başka hiç kimse anlayamaz. İkinci ilmi, dilediğine bildirebilirsin dedi. Üçüncü ilmi, ümmetinin hepsine bildir dedi) buyuruldu. Görülüyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Allahü teâlânın bana bildirdiği ilim, yalnız ümmetin hepsine bildirilmesi emir olunan ilimdir buyurmadı.

Hak olan başka iki ilim daha bulunduğunu haber verdi. Resûlullahın, dilediğine bildirmesi için izin verilen, ikinci ilim (Vilayet) yani evliyalık, tasavvuf ilmidir. Bu ilim, İslâmiyetin bâtınını ve hakikatini bildirmektedir. Bu ilim, ancak takva ile elde edilir. Kehf sûresinde, Hızır aleyhisselam için, (Ona Bizden ilim verildi) buyuruldu. Bu âyet-i kerime, (Vilayet ilmi)ni bildirmektedir. Herkese bildirilmesi emir olunan (Fıkıh bilgileri), Resûlullahın mübarek sözlerinden ve hareketlerinden alınmış olduğu gibi, vilayet marifetleri de, Onun mübarek kalbinden çıkıp, kalplere akmaktadır. Bunun içindir ki, Ebû Hüreyre “radıyallahü anh”, (Resûlullahtan iki ilim aldım. Birisini sizlere bildirdim. İkincisini bildirmiş olsam, anlayamaz, beni öldürürsünüz) dedi. Birincisi, (İlm-i zâhir)dir. İkincisi (İlm-i bâtın)dır. Bunu ancak, Evliya ve Sıddîklar bilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top