Küfrün zararları

Küfürün zararlari

Küfürün zararları nelerdir ve küfre sebep olan söz ve işlerden bazıları nelerdir?

Cevap: Küfrün yedi zararı vardır: Dini ve nikâhı giderir. O kimsenin boğazladığı yenmez. Helali ile ettiği, zina olur. O kimseyi öldürmek vacib olur. Cennet ondan uzaklaşır. Cehennem ona yakındır. O hâlinde ölürse namazı kılınmaz.

Rızası ile, filan şey, filan kimsededir, yahut yoktur, kâfir olayım, cühûd [yani Yahudi] olayım diye, yemin eylemiş olsa, o şey, o kimsede olsun veya olmasın, o kimse, kendi rızası ile küfre varmıştır. İmanının ve nikâhının tecdîdi lâzımdır.

, fâiz, yalan gibi her dinde haram olan bir şey için, helal olaydı da, ben dahi, işleseydim, diye temenni eder ise, bu dahi küfürdür.

Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslimât” inandım, ammâ Âdem “aleyhisselâm” Peygamber midir, bilmiyorum dese, kâfir olur. Hazret-i Muhammed “aleyhisselâm”ın âhır zaman Peygamberi olduğunu bilmeyen kâfir olur.

Bir kimse, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslimât” dediği doğru ise, biz kurtulduk demiş olsa, kâfir olur, demişlerdir. Birgivî merhum buyurur ki: (Bu sözü şüphe yolu ile söylerse küfürdür. Eğer ilzam tarikiyle söylerse küfür değildir.)

Bir kimseye, gel namaz kıl deseler, o dahi, kılmam dese, kâfir olur, demişler. Amma muradı, senin sözünle kılmam, Allah emri ile kılarım dese kâfir olmaz.

Bir kimseye, sakalını bir tutamdan kısa yapma veya bir tutamdan fazlasını kes ve tırnaklarını kes, zira, Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sünnetidir deseler, o da kesmem dese, kâfir olur. Sair sünnetler dahi böyledir. Hususiyle, sünnet olduğu ma’rûf ve sübûtü, tevatür ile sabit ola. Misvak gibi. Birgivî merhum buyurur ki: Bu sözü, sünnetliğini inkâr tarikiyle dese, küfürdür. Muradı, senin emrinle işlemem, Resûlullahın sünneti olduğu için işlerim dese, küfür değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top