Harac olunca zayıf kaville amel edilir

Harac olunca zayıf kaville amel edilir

Sual: İlaç olarak hazırlanan bazı karışımlarda alkol bulunmaktadır. Böyle karışımları kullanmanın dinen bir mahzuru var mıdır?

 

Cevap: Şarap, ispirto ve alkollü içkilerin hepsi kaba necasettir. Su ile toprak karıştırıldığı zaman, bu ikisinden biri temiz ise, meydana gelen çamurun temiz olacağı ve bu kavlin sahih olduğu ve fetvanın da böyle olduğu, (Bahr) kitabında ve (İbni Âbidîn)de yazılıdır. Bu fetvanın zayıf olduğunu bildiren âlimler de varsa da, harac olduğu zaman, zayıf kavil ile amel olunacağı, (İbni Âbidîn)de ve (Hadîka)da yazılıdır. Buna göre, bir ihtiyacı karşılamak için hazırlanan kolonya, vernik ve ispirtolu ilaçların ve boyaların, alkol ile karıştırılan maddeleri temiz ise, karışımların da temiz olacakları anlaşılmaktadır. Şafii mezhebinde de böyle olduğu (Ma’füvât) şerhinde yazılıdır. Temizlemelerinde harac olunca, namaza mâni olmazlar. Harac olduğu için temiz kabul edilen böyle sıvıların, zaruret olmadıkça, içilmeleri câiz değildir. Alkollü içkiler, hiçbir zaman temiz olmaz. Çünkü, bu içkilerdeki alkol, diğer maddelerle, ihtiyaç için, faydalı olmak için değil, keyif için karışmıştır. Bulaştıkları her şey de necis olur. Zaruretsiz içilmeleri daima haramdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top