Kategori: İslami bilgiler

Sıfât-ı maneviyye

Sual: Allahü teâlânın sıfât-ı manaviyyeleri nelerdir? Cevap: Allahü azîm-üş-şân hakkında bize bilmesi vâcib olan sıfât-ı ma’neviyye, sekizdir. Hayyün, Alîmün, Semî’un, Basîrün, Mürîdün, Kadîrün, Mütekellimün, Mükevvinün. Bu sıfât-ı şerîflerin ma’nâları budur ki: 1- Hayyün, Allahü azîm-üş-şân, diri olucudur. 2- Semî’un, Allahü azîm-üş-şân, sem’ı kadîmi ile işiticidir. 3– Basîrün, Allahü azîm-üş-şân, görücüdür. 4- Mürîdün, Allahü azîm-üş-şân, irâde-i kadîmi ile dileyicidir. 5- Alîmün, Allahü azîm-üş-şân, ilm-i kadîmi ile […]

Amel Hususunda Acele Etmek

Amel Hususunda Acele Etmek Kaybolan iki arkadaşı olup onların birini yarın diğerini de bir veya bir sene sonra gelmesini bekleyen bir kimse bir ay veya bir sene sonra gelecek arkadaşını karşılamak için değil Yarın gelme sini beklenilen arkadaşını karşılamak için hazırlanır. Öyleyse ölümün gelmesini bekleyen bir kimsenin kalbi o müddetle meşgul olur. O müddetin ötesini unutur. […]

Ölümü Hatirlamanin Fazileti

Dünyaya dalan, dünyaya aldanan, şehvetlerine köle olan bir kimsenin kalbi şüphesiz ki ölümün zikrinden gaflet gösterir. Ölümü hatırlamaz. Kendisine ölüm hatırlatıldığında bunu hoş karşılamadığı gibi ölümden nefret eder. Onlar o kimselerdir ki Allah (c.c.) onların hakkında şöyle buyurmuştur: «De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır! Sonra hem gizliyi hem de aşikârı bilen (Allah’a) […]

Bilemedim demek özür olmaz

Sual: Evli erkek ve kadınlar nelere dikkat etmelidir? Cevap: Lüzumlu olan umûr-ı dîniyyeyi bilip ve avretine dahi öğrete. Zira, ahirette sual olunur. Bilemedim demek özür olmaz. [Farzları ve haramları ve Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek ve zevcesine, çocuklarına öğretmek farzdır. Sünnetleri öğrenmek ve öğretmek sünnettir.] Avretini İslâmiyetin cevaz vermediği yere götürmeye ve göndermeye! Sokağa açık çıkarmaya. […]

Sıcak yemek ve az yemek

Sıcak yemek ve az yemek Sual: Sıcak yemek yemenin zararı var mıdır nelerdir? Yemeği az yemenin faydaları nelerdir Cevap: Sıcak taam yemenin şu zararları vardır: Kulağı sağır olmağa sebep olur. Benzi sarı olur. Gözlerinin feri olmaz. Dişleri sararır. Ağzının lezzeti olmaz. Karnı doymaz. Fehmi az olur. Aklı az olur. Bedenine maraz arız olur. Taamıaz yemenin […]

Yemek yemenin farz ve müstehabları

Yemek yemenin farz ve müstehablarıS  Sual Yemek yemenin farz ve müstehabları nelerdir? Yemeğe başlarken niyet nasıl olmalıdır? Cevap: Taam yemenin farzı dörttür: 1- Yediği zaman, doymağı ve içtiği zaman kanmağı, Allahü azîm-üş-şandan bilmek. 2- Helalinden yemek. 3- O taamdan kuvveti geçinceye dek, Allahü teâlâya kulluk etmek. 4- Eline geçene kanaat etmek.   Yemeğe başlarken, Allahü […]

Allahü teâlânın emr-i teklifileri

Sual: Allahü teâlânın emr-i teklifileri nelerdir, ehemmiyetlerine göre sırası var mıdır, öncekini bırakıp sonrakini yapmak kabul edilir mi?   Cevap: Allahü teâlânın emr-i teklifileri, ehemmiyetlerine göre, derecelere ayrılmıştır:   1- Bütün insanlara, iman etmelerini, Müslüman olmalarını emir etmiştir. 2- İman etmiş olanlara, haram işlememelerini, kötülük yapmamalarını emir etmiştir. 3- İman etmiş olanlara farzları yapmalarını emir […]

Mahremsiz sefere çıkmak

Sual: Kadın, Şafii mezhebini taklit ederek mahremsiz sefere gidebilir mi? CEVAP Şafii mezhebinde de kadın mahremsiz sefere [üç günlük yola] gidemez. Diğer mezheplerde de mahremsiz sefere gidemez. Çünkü hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadının, yanında kocası veya mahremi olmadan üç günlük ve daha fazla bir yola sefere çıkması helal olmaz.) [İbni Mace] […]

Yemekten sonra el yıkamak

Sual: Yemekten sonra el yıkamanın ne gibi faydaları vardır? Cevap: Taamdan sonra, sünneti yerine getirmek niyeti ile, el yıkamanın altı faydası vardır: 1- Arş-ı rahman altında bir melek nida eder ki, (Ya mümin! Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” senden razı oldu.) 2- Bu nimete mahsus sevaba nail olur. 3- Bedenindeki kıl sayısınca, sevabı olur. 4- […]

Müslümanın, Müslüman üzerinde olan hakları

Müslümanın, Müslüman üzerinde olan hakları Sual: Müslümanların birbirleri üzerinde hakları var mıdır ve Müslümanda hangi vasıflar, özellikler bulunur? Cevap: Müminin müminde yedi hakkı vardır: Davetine gitmek, İyadetine [Hasta olunca ziyaretine] gitmek, Cenazesine gitmek, Nasihat etmek, Selâm vermek, Bir zalimin elinden kurtarmak. Aksırdıkta (Elhamdülillah) deyince, (Yerhamükellah) demek. Müminin hayırlısı, altı haslet bulunandır: İbadet eder. İlim öğrenir. […]

Back To Top