Bilemedim demek özür olmaz

Sual: Evli erkek ve kadınlar nelere dikkat etmelidir?

Cevap: Lüzumlu olan umûr-ı dîniyyeyi bilip ve avretine dahi öğrete. Zira, ahirette sual olunur. Bilemedim demek özür olmaz. [Farzları ve haramları ve Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek ve zevcesine, çocuklarına öğretmek farzdır. Sünnetleri öğrenmek ve öğretmek sünnettir.]

Avretini İslâmiyetin cevaz vermediği yere götürmeye ve göndermeye! Sokağa açık çıkarmaya. Zira Peygamberimiz “aleyhisselâm”, (Bir avret güzel kokular ile, namaz kılmak için mescide gelse, o avretin namazı kabul olmaz, ta ki evine varıp, cünüplükten gusül eder gibi, gusül etmeyince) buyurdu. Onlara, güzel rayiha ile, camiye ve mescide gitmek câiz olmayınca, başka yerlere gidip halka görünmek günahı, ne mertebe olmak gerek? Ona göre, kıyas oluna! Ve çekilecek azabı teemmül edile! (düşünmeli)

Ve dahi, Peygamberimiz “aleyhisselâm” bir hadîs-i şerifinde buyurmuştur: (Cennet ehlinin çoğu, fukara ve Cehennem ehlinin çoğu avretlerdir.) Bunun üzerine, hazret-i Âişe “radıyallahü anhâ” sual eylediler ki: (Avretlerin çoğu Cehennemde olmağa sebep nedir?) Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bunlar belaya sabır eylemezler ve on iyilik gördükleri kimseden, bir kemlik gördükte, o on iyiliği -hemen- unutup, bir kemliği daima söyler. Ve dünya ziynetlerini, çok ziyade severler ve ahirete çalışmazlar ve gıybeti çok ederler.)

Erlerden ve avretlerden her kim bu sıfatlar ile muttasıf olursa, ehl-i Cehennemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top