Fıkıh İlminin Konuları

1-İbadetler;namaz ,oruc,hac ,zekat…

2-Münakahat(Aila hukuku) ;Evlenme Boşanma

3-Muamelat(Sosyalilişkiler);Günlük hayatla ilgili her türlü akitler

4-Ukubat(Cezalar);Suçlar ve Cezaları

5-Feraiz;Miras ve Vasiyet

Fıkıh insanın bütün söz fiil ve davranışlarını konu edinir.Bunların dindeki yerini belirleme ye çalışır.Örneğin insan namaz kılması,zekat vermesi,alışveriş yapması gibi konularla ilgilenir.Ayrıca bir insanın ortaya koymuş olduğu fiilin veya söylemiş olduğu sözlerin geçerliliği yada geçersizliği de fıkhın konuları arasında yer alır.islami sohbetFıkıh ilk olarak ibadet konularını ele alır.Temizlik bazı ibadetlerin ön şartı olduğu için fıkıh kitaplarında ibadet konuları temzilikle başlar.Abdest,boy abdesti,ve teyemmüm gibi temizlikle ilgili konular işlenir.İbadetlerden sonra aile kurumuna yer verilir.Evlenme ,evliliğin sona erdirilmesi aile fertlerinin hak ve sorumluluklatı gibi konular işlenir.

Fıkıh gündelik yaşantımızda diğer insanlarla sürdürdüğümüz ilişkilerimizi ele alır ve bu konularda kurallar koyar.Muamelat adı verilen bu bölümde alışveriş kira gibi günlük hayatta sosyal ilişkilerle ilgili konulara yer verilir. Bir kimsenin malına ve canına işlemiş olduğu suçlar ise ukubat(cezalar)ismi altında işlenir.İnsanın ölümü ve geride bırakdığı mal varlığı ile ilgili konularda fıkıhda vasiyet ve miras başlıkları altında anlatılır